REGULAMIN OGÓLNY GML – GABINETU MASAŻU LECZNICZEGO
Kraków, ul. Armii Krajowej 6

 1. Korzystanie z usług GML – Gabinetu Masażu Leczniczego (dalej: Gabinet) równoznaczne jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Gabinet oraz przed zabiegiem zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu (Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.masaz-leczniczy.info, w poczekalni oraz recepcji Gabinetu).
 2. Klientem Gabinetu może zostać osoba pełnoletnia, bądź niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców.
 3. Personel Gabinetu zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji dotyczących przebiegu i rezultatów masażu oraz wykonać go wedle obowiązujących zasad i wskazań.
 4. Personel Gabinetu zobowiązany jest do poszanowania prywatności Klienta oraz Klient jest zobowiązany do poszanowania prywatności personelu Gabinetu.
 5. W trosce o wysoką jakość usług w Gabinecie, Klient jest zobowiązany przyjść 5-10 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do masażu. Umówiona godzina masażu jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku masaż zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut. W przypadku braku informacji dla personelu Gabinetu i spóźnienia się Klienta powyżej 15 minut Gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
 6. W Gabinecie należy dostosować się do poleceń obsługi.
 7. W trakcie wykonywania zabiegu w gabinecie masażu może przebywać wyłącznie masażysta oraz Klient, jedynie masażysta może wyrazić zgodę na obecność trzeciej osoby.
 8. W przypadku jakichkolwiek komplikacji lub problemów zdrowotnych, Klient powinien skonsultować z lekarzem, czy dany masaż będzie odpowiedni.
 9. Klient jest zobowiązany podczas pierwszej wizyty do wypełnienia Karty Informacyjnej poprzez udzielenie prawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia, istniejących przeciwwskazaniach do zabiegu oraz do każdorazowej aktualizacji tych danych w przypadku kolejnych wizyt.
 10. Klient jest zobowiązany każdorazowo w przypadku ewentualnego odczuwania dyskomfortu lub złego samopoczucia w trakcie lub po zabiegu, niezwłocznie poinformować o tym osobę wykonującą zabieg.
 11. Personel Gabinetu zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych, opłata za zabieg może zostać pobrana, jak za zabieg który się odbył.
 12. Klienci Gabinetu proszeni są o wyłączenie/wyciszenie telefonów komórkowych.
 13. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany masażysty wykonującego zabieg. Jeśli jest to możliwe, pracownicy Gabinetu postarają się o tym fakcie jak najwcześniej poinformować Klienta.
 14. Masażysta zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu jeśli spotka się z zachowaniem nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, agresja itp. w takich przypadkach zostanie wezwana Policja) opłata za zabieg zostanie pobrana, jak za zabieg który się odbył.
 15. Klient jest zobowiązany odwołać termin świadczenia usługi najpóźniej 24h przed terminem dokonanej rezerwacji.
 16. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Gabinecie.
 17. Promocje Gabinetu nie łączą się z posiadanymi zniżkami i innymi promocjami. Bony Wartościowe MultiBenefit/Multibon, Sodexo, Cadhoc nie łączą się z posiadanymi rabatami i innymi promocjami.
 18. W Promocjach organizowanych przez gabinet za stałego Klienta uważa się osobę, która zrealizowała przynajmniej 5 wizyt w ciągu 3 ostatnich miesięcy.
 19. Wszystkie serie masaży są płatne z góry przy pierwszej wizycie. Wykupienie serii umożliwia Klientowi zarezerwowanie terminów wszystkich zakupionych masaży. Nowy Klient może dokonać płatności za swój pierwszy karnet przy kolejnej wizycie przy skorzystaniu z promocji „Sprawdź Nas„.
 20. Regulamin korzystania z Bonów Upominkowych i Karnetów:
  • Bony Upominkowe i Karnety upoważniają okaziciela do skorzystania z zabiegów oferowanych w GML – Gabinetach Masażu Leczniczego zgodnie z rodzajem posiadanego Bonu i Karnetu.
  • Bony i Karnety są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich zakupu.
  • Posiadacz Bonu Upominkowego i Karnetu zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty.
  • Bony i Karnety nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
  • Nie ma możliwości zwrotu gotówki z Bonów i Karnetów, które są na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
  • Zmiany terminu można dokonać wyłącznie na 24h przed datą zarezerwowanej wizyty, w przeciwnym wypadku zarezerwowany termin uważa się za wykorzystany.
  • Ceny Bonów Upominkowych nie łączą się z posiadanymi rabatami i innymi promocjami.
  • Bony Upominkowe i Karnety nie łączą się z promocjami dostępnymi po zakupie Bonu i Karnetu.
 21. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.